top of page
284138265_123903320313598_5359522099471918346_n.jpg

เกี่ยวกับเรา

Air Clean บริการแม่บ้านทำความสะอาด

      เป็นหนึ่งในเครือของห้างหุ้นส่วนจำกัด  MPP Air- Clean Group
      ก่อตั้งเมื่อปี 2565 การก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  MPP Air Clean Group  โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทำความสะอาด ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรที่ชำนาญการเฉพาะด้าน รวมถึงทีมงานตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่เราวางไว้ เรายังพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำด้านทำความสะอาด และคิดประเมินราคาเสนอก่อนปฎิบัติงานจริง

    ขอรับรองว่าด้วยบริการฉับไวและคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อความพึงพอใจของทุกท่าน ผู้ใช้บริการเป็นหัวใจสำคัญที่มีอยู่ในจิตสำนึกของการบริการของพนักงานทุกคน การฝึกอบรมและคัดสรรเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานนั้นเต็มไปด้วยคุณภาพ ทั้งมารยาท ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อย จนเป็นที่ไว้วางใจในทุกสาขาอาชีพ ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนในสาขาต่างๆ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน อาคารชุด ฯลฯ 

แนะนำบริษัท

          บริษัทผู้ให้บริการ งานแม่บ้านเข้าทำความสะอาดพื้นที่ แบบประจำและชั่วคราว จ.เชียงใหม่
ให้บริการในทุกพื้นที่ เช่น บ้าน คอนโด หอพัก อาคารสำนักงาน และอื่น มีการประเมินหน้างาน วางแผน กับเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน เพื่อให้ได้รับความพึ่งพอใจกับลูกค้าที่ไว้ใจให้ทางเราบริการ


 

เป้าหมาย

- ทีมงานสรรหาบุคลากร มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มุ่งเน้นการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานได้อย่างมีระบบ

- ทีมงานฝึกอบรม มีการกำหนดเป้าหมายในการสร้างทักษะการทำงานให้กับพนักงานภายในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นระบบและแบบแผน

- กำหนดการวางแผนงานในการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งระยะสัญญา โดยทีมงานที่มีความรู้ เพื่อเป็นการเสริมทักษะ และเสริมวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ทำความสะอาดโถงทางเดิน
bottom of page